DVB-T SD/H.264
DVB-T HD
DVB-T2 FTA/CI
ATSC converter
ISDB-T full seg
DVB-S
DVB-S2 FTA
DVB-T2 + DVB-S2
DVB-T2 + Portable DVD
DVB-T2 + Home DVD
OTT + DVB-S2
OTT + DVB-T2
 
Products 
T-1306
- Size:130x88x35mm, Plastic
- HD, Mpeg 4, H.264
- PVR & Multimedia playback
T-1291

- Size:122x93x41mm, Plastic
- High Definition, MPEG4, H.264
- USB/PVR function

T-1301
- Size:130x102x32mm, Plastic
- SD, MEPG4, H.264 complaint
- USB/PVR function
T-1290
- Size:122x95x36mm, Plastic
- SD, MEPG4, H.264 complaint
- USB/PVR function

Copyright © ShenZhen ABLEE Electronic Co.,Ltd.  ALL RIGHTS RESERVED

TEL:86-755-83555868 FAX:86-755-81462868  粤ICP备14055095号